top of page

תיאטרון קהילתי

קבוצת התיאטרון הקהילתי מאפשרת לכל פרט בקבוצה התפתחות אישית ויצירתית, ולקבוצה גדילה משותפת המקרינה על כל קהילת המוצא.

המשתתפים מעלים חומרים מעולמם האישי, מתנסים בתיאטרון ובדינאמיקה קבוצתית, ובסיום מעלים תוצר תיאטרוני על במה מול קהל. את החומרים מביאים המשתתפים עצמם, וטקסט ההצגה נכתב בידי הקבוצה בהנחייתי הצמודה.

 

התהליך מתבצע דרך מספר שלבים עיקריים:

שלב ראשון- גיבוש קבוצה- איתור משתתפים ובניית זהות קבוצתית.

שלב שני- רכישת כלים תיאטרונים- למידת עבודת השחקן דרך משחקי תיאטרון, תרגילי אימפרוביזציות, עבודה על דמויות ועל סצנות.

שלב שלישי- שאיבת חומרים- על מה תהיה ההצגה? מה מעניין את המשתתפים? מה הם רוצים לומר לקהל?

שלב רביעי- הפקה. אחרי כתיבת המחזה, תתחיל העבודה לקראת העמידה על הבמה מול קהל- למידת טקסטים בעל פה, עבודה על דמות, מערכות יחסים ותנועה על הבמה.

שלב חמישי- ההצגה. הצלחה ומחיאות כפיים!

 

התיאטרון החברתי מתאים לכל גיל וכל אוכלוסיה, לכל שלב בחיים ולכל חברה יש את הדרמה שלה.

* התהליך הוא תהליך של מספר חודשים עד שנה.

bottom of page