top of page
אנשים חוגגים יחדיו

סדנת בית/נפש
וסביבת העבודה

בסדנה זו כל משתתף יבנה לעצמו תמונת חיים עתידית בו הוא חושק. הוא יחדד את רצונותיו ומטרותיו, יבין מה הדברים החשובים לו ביותר בחיים ויבנה תוכנית פעולה ראשונית להשגת חלק מהמטרות. בסדנה נדבר על בחירות בחיים, על סדרי עדיפויות, על שינויים, על שינוי והכנסת הרגלים חדשים, על מיקומו וחשיבותו של הבית בשינוי ועל בניית חיים עתידית.

בנוסף, דרך פעילויות משותפות, המשתתפים בקבוצה יבחנו את המקום הפיזי שלהם בעבודה, יבדקו מה מעכב אותם ומה מקדם, מה בצוות (המקבילה של בני משפחה בתא הביתי) מקדם ומה בהם מפריע ועל הקשר בין הסידור הפיזי של מרחב העבודה ליחסים של כ"א עם הצוות ועם עצמו.   

 

הסדנה הינה קבוצתית אך חלק מהעבודה הינה אישית. בתהליך הקבוצה מסייעת לפרט לשרטט את תוכנית הפעולה למטרה שהציב.

סדנה העשרה זו מיועדת לקבוצות וארגונים.​

  • בניית תמונת חזון אישית או קבוצתית/ציוותית ושרטוט של דרך להשגת המטרה.

  • סדר בריבוי המחשבות, השקטה של רעשי הרקע, הבנה של הרצונות והמטרות ובניית תמונת חזון ודרך פעולה להגשמתה.

המטרה

איך זה עובד?

  • סדנה פרונטלית של 90-120 דק' (תלוי בגודל הקבוצה). 

  • הסדנה יכולה להתאים לגדלים שונים של קבוצות.

אסתי זקהיים

"בפשטות ובנועם, אסף העניק לי מרחב בטוח לפרוק, לשתף, לעכל ולהכיל את היומיום. בעזרתו הצלחתי להביט על אירועים בפרספקטיבות שונות ומעיניי האחר. המפגשים הרגיעו אצלי משהו." 
bottom of page